dimecres, 21 de maig de 2008

Les allaus II

L'estructura del bosc té per tant un paper clau en la fixació del mantell nival. Existeix una variable dasomètrica, l'àrea basal que serveix per caracteritzar i valorar l'espessura que hi ha en el bosc. L'àrea basal és la suma de les seccions normals de l'arbre a 1,3m (alçada del pit) (m2/ha).

Diversos autors consideren que les àrees basals potencialment bones són aquelles que van entre els 15 i els 25 m2/ha. Per sobre dels 25 podem trobar-nos en situacions sensibles degut als processos de capitalització. La capitalització d'una massa en existències (fusta) és quelcom que hem de rebutjar. Les estructures capitalitzades són aquelles on hi ha un excés d'arbres de gran diàmetre (DN>30 cm). Els arbres capitalitzats són sensibles a pudricions i atacs per artròpodes i la massa no es pot regenerar ja que al sòl no hi arriba la llum solar. Com he dit són arbres grossos, alts, amb copes grosses cosa que els hi confereix molta susceptibilitat al vent (i a la muntanya en sol fer força i pot ser un repsonsable de que es donin allaus).

En aquest cas doncs interessa conduir les masses a estructures potencialment estables i diversos autors diuen que les més favorables són les irregulars (on hi són presents arbres de totes les classes d'edat, on cada classe d'edat sol incloure periodes de 20 anys). L'existència de zones amb regenerat, zones amb arbres madurs, vells, o de mitja mesura és el que millor pot oferir un paper protectors ja que la neu s'hi acumula de forma irregular. Per això és necessari per tallades selectives.

El model de J invertida de Licourt descriu en forma exponencial negativa la distribucíó arbres ideal d'una massa irregular de totes les classes diamètriques (des de 7,5 cm que són els arbres majoritaris) fins als més grans ( un o dos per Ha al voltant dels 45 cm). Per tant si ens trobem en una estructura irregular haurem d'assimilar la nostra distribució real a la distribució ideal, considerant que cada X anys haurem de tallar els arbres Q que passen de la classe diamètrica M a la M+1. I com que la funció té un pendent negatiu (decreix la variable dependent a mesura que creix la independent) els esforços de gestió hauran d'anar encaminats a mantenir l¡estructura potencialment bona.

Si això no passa haurem de fer aclarides successives per bosquets, potenciant la regeneració al voltant dels arbres que ja tenim i d'aquesta manera augmentar l'àrea basal.

Una bona forma de gestionar la protecció i la biodiversitat és anellar els arbres en peu de grans dimensions que ens fan nosa en la zona d'estudi enlloc de tallar-los (si s'han de tallar clar) ja que d'aquesta manera es genera un espai que pot ser colonitzat de nou pel regenerat i l'arbres mort ofereix hàbitat per a moltes espècies i físicament ofereix protecció (té àrea basal i per tant en certa manera pot tenir un paper fixador).

Fins aquí tot el referent de les allaus...